Funderingen voor schuttingen, tuinmuren en geluidswallen

De constructies van schuttingen, tuinmuren en geluidswallen lopen sterk uiteen. We kennen licht geconstrueerde afschermingen tussen tuinen in woonwijken maar ook de vele tonnen wegende geluidswallen. Ween schroeffundering heeft voor elke constructie een passende oplossing. Oplossingen die niet alleen technisch solide zijn maar ook kosteneffectief en onderhoudsvrij. Heeft u een project voor het plaatsen van afschermingen, neem dan contact op met Weenk Schroeffunderingen. Onze specialisten kunnen samen met u vaststellen of de schroeffundering het juiste type fundering is voor het project.

 

Scherm met doorkijk

img_divider

Praktijkproject: Geluidscherm Belgie

Bij dit project voor een Belgische klant is een geluidsscherm verhoogd opgesteld op een smalle strook grond.

Feedback & Support