Schroeffunderingen voor containers en portakabins

Containers en portakabins hebben een breed toepassingsgebied. Bijvoorbeeld als semipermanent kantoor of schoolgebouw, huisvesting voor asielzoekers en werkcontainers op bouwplaatsen. Schroeffunderingen en containers/portakabins zijn een perfecte combinatie. De gewenste fundering is zeer snel te plaatsen en te verwijderen, terwijl de draaglast van de schroeffundering meer dan voldoende is, ook in drassige grond.

Het type schroeffundering is natuurlijk afhankelijk van de grondsoort en de last. Weenk schroeffunderingen kan u hierin adviseren. Heeft u twijfels over het draagvermogen? Met een speciaal voor de schroeffundering ontwikkelde trekproef kunnen wij precies meten of de fundering voldoet voor het project.

 

 

bouwcontainers

 

Praktijk projecten

Project containers Scania

Bij Scania in Zwolle hebben wij de fundering mogen aanleggen voor twee gestapelde portakabins. Deze hadden samen een gewicht (rekenlast) van 56 ton. Toegepaste funderingen 10 x KSF M24 114 x 2000 onder de units en vier KSF M 12 76 x 1000 fundamenten onder de trappen.

 

Fundering voor kinderdagverblijf

Hoewel het kinderdagverblijf niet kan worden gezien als een tijdelijk bouwwerk is het gebruik van schroeffunderingen de aangewezen manier om te funderen. De bouwtijd en de kosten worden aanzienlijk beperkt.

Feedback & Support